Виховна робота

У 2020 – 2021 навчальному році рекомендовано використати базову основу   планування  виховної роботи з учнями, а саме: інформаційні матеріали про деякі питання організації виховного процесу у 2020 – 2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми; впровадження проекту МОНУ «Безпечне освітнє середовище», інформаційні матеріали про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу(цькуванню) від 14 серпня 2020 року №1/9-436; Концепція «Нова українська школа», лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 № 1/9-462 « Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020н.р.», Указ Президента України «Про Стратегію національно – патріотичного виховання» від 18.05.2019 №286/2019, Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України; тимчасові рекомендації щодо організації противоепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в звязку поширенням короновірусної хвороби ( СОVID-19). Ці та інші державні документи сприятимуть формуванню ціннісного ставлення і судження у здобувачів освіти, вміння вибудовувати доброзичливі й толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу.

       Враховуючи аналіз виховного процесу в минулому році, вищевказані  проблеми, визначити наступні  цілі та завдання виховної роботи на 2020 – 2021 навчальний рік:

 1. Подовжити роботу над  науково – методичною проблемою: «Професійна компетентність педагогів, як основа підвищення якості національно – патріотичного виховання учнів».

2. Формувати духовно-моральної цінності особистості, здатної бути повноцінним суб’єктом суспільно значущих соціальних взаємин.

3. Формувати самодостатнього громадянина – патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу.

4. Привернути  увагу дітей та молоді до питань збереження миру, дотримання принципів гуманності, свободи, добра і поваги, що закладені у Декларації Генеральної асамблеї ООН про право народів на мир.

5. Формувати  в учнів загальний рівень правової свідомості, рівень обізнаності з проблем порушення прав людини, виховувати повагу прав та основних свобод людини, державної мови та державних символів України.

6. Підвищувати  престиж   військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата, як до Захисника Вітчизни, героя.

7. Дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів, утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.

8. Формувати у молоді толерантне ставлення до потерпілих від насильства, нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення насильства, як порушення прав людини.

9. Дотримуватися  захисту та реалізації прав дитини у цифровому середовищі.

10. Формувати активну громадянську позицію щодо проявів різних форм дискримінації.

11. Забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, пізнання власної ідентичності та культури.

12. Розвивати ціннісні орієнтири та пріоритети особистості, культивування кращих рис української   ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до збереження і примноження природних багатств.

13. Закріплювати в суспільній свідомості  учнів переваги  здорового способу життя, формування  національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

14. Розвивати творчі здібності, підтримувати обдарованих дітей і молодь.

Самоврядування