Виховна робота

Враховуючи аналіз виховного процесу в минулому році, вищевказані проблеми, нормативні документи визначити та продовжити втілювати цілі та завдання виховної роботи на 2021-2022 навчальний рік:
Продовжити роботу над науково – методичною проблемою: «Професійна майстерність педагога у виховання і розвитку компетентної особистості здобувача освіти».
Формувати у здобувачів освіти:

  1. Відповідальність та чесність, громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.
  2. Повагу до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою.
  3. Патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України.
  4. Свідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності.
  5. Громадянської культури та культури демократії.
  6. Культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.
  7. Прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.
  8. Культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

Самоврядування