Права та обов’язки учнів

 1. Учні  мають право на:

– навчання впродовж життя та академічну мобільність;

– індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, із запропонованих освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької діяльності;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

– повагу людської гідності;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

– отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

– користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою  та послугами училища відповідно до спеціальних законів;

 – доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі ;

 – забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 – трудову діяльність у позаурочний  час;

 – збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

 – інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. Учні зобов’язані:

 – виконувати вимоги освітньої програми дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 – відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 – дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку училища;

 – повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно учнів, педагогічних,  інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

3. Поведінка на заняттях.

1. Учні приходять в училище за 20 хвилин до початку занять.

2. Чергова група приходить в училище в 7.15.

3. Виховна година розпочинається 8.00 кожного дня окрім середи.

4. В кожну середу проводиться загальноучилищна лінійка.

5. Початок занять розпочинається о 8.30. Тривалість уроку 1 година 20 хвилин – одна пара, перерва між парами 10 хвилин, велика перерва після четвертої пари триває одну годину.

6. Учні, які йдуть із училища до закінчення занять, одержують дозвіл про відхід тільки від адміністрації.

7. Учень повинен суворо виконувати Правила для учнів.

8. Неохайний учень не може бути допущений у клас і брати участь у заняттях.

9. При приході в училище для участі в позакласній роботі учні направляються тільки в той кабінет, де проходить відповідне заняття або захід.

10. Учні входять у кабінет по дзвінку й до приходу вчителя готують все необхідне до уроку.

11. Учні, які спізнилися, можуть бути допущені на урок лише з дозволу чергового по училищу адміністратора.

12. Учні зобов’язані мати все необхідне до уроку: підручники, навчальний посібник, зошити, ручки, олівці.

13. Категорично забороняється приносити на уроки речі, що не мають відношення до роботи. У випадку виявлення таких, вони негайно відбираються вчителем і повертаються батькам адміністрацією училища.

14. Кожен учень займає в кабінеті своє певне місце.

15. Учні відповідають за збереження, порядок і чистоту свого робочого місця й виданих їм посібників. У випадку недбалого поводження до речей училищного майна або злісного псування, учень несе матеріальну відповідальність.

16. Про невиконання домашніх завдань учень повинен заявити вчителеві перед початком уроку.

17. Під час уроку учні зобов’язані дотримуватися повного порядку й тиші.

18. Порядок у групі наводить командир та актив групи.

19. Учням   категорично забороняється заважати відповідям учнів.

20. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення.

21. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку.

22. Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

23. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

24. Вихід з уроку дозволяється тільки з дозволу вчителя.

25. Після дзвінка з уроку учні залишаються на місцях і виходять із кабінету лише з дозволу вчителя.

26. Перед виходом з кабінету учні зобов’язані упорядкувати своє робоче місце.

27. На перерві учень повинен поводити себе дисципліновано, чемно ставитись до товаришів та вчителів.

28. Користуватися мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу в училищі суворо забороняється.

29. Паління на території училища категорично заборонено.

30. Забороняється приносити до училища та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогнебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

31. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

32. Забороняється  пропускати  уроки теоретичного і виробничого навчання без поважних причин.

Заступник директора з ВР                      Н.Ю.Мартинцова