Правила прийому ФМБ

•  Правила прийому

•  Програма вступного випробування з української мови для вступу на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:
        192 «Будівництво та цивільна інженерія»
        274 «Автомобільний транспорт»

•  Програма фахового вступного випробування
для вступу на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

•  Програма фахового вступного випробування
для вступу на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт»

•  Рейтинговий список вступників: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

•  Рейтинговий список вступників: 274 «Автомобільний транспорт»

•  Наказ про зарахування № 

•  Наказ про зарахування №